Informačné dni o dobrovoľníctve

Informačné dni o dobrovoľníctve

Prešovské dobrovoľnícke centrum ponúka možnosť realizovať vo vašej škole, neformálnej skupine, klube, či MNO diskusiu s dobrovoľníkom o dobrovoľníctve. Obsahom cca 45 min. diskusie bude informovanie žiakov, študentov o dobrovoľníctve, možnostiach „dobrovoľničiť“, ale aj o nárokoch na dobrovoľníka. Mladých ľudí chceme informovať aj o tom, že dobrovoľníctvo je jedna z ciest prípravy na povolanie a posilnenie dobra v nás.

Neformálnym spôsobom  poskytneme základné informácií o dobrovoľníctve na Slovensku a možnostiach v zahraničí, ale upriamime pozornosť aj na dobrovoľnícke  možnosti Prešovského kraja.

Stretnutia môžeme realizovať priamo u vás,  v mesiacoch marec až jún 2017, pričom sa radi prispôsobíme Vašim časovým možnostiam. Len sa treba prihlásiť s časovým predstihom na kontakte: info@dobrovolnictvopo.sk. Prihlášku nájdete v prílohe.

Podujatie  je realizované v rámci projektu podporeného  z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,  ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

                            

Prílohy na stiahnutie