Informačný deň

Informačný deň

Informačný deň – realizovaný dňa 11.10.2018 v Prešove. Počas popoludnia si 20 lídrov z mimovládnych organizácií či iných organizácií našlo čas a hodnotilo, diskutovalo o výsledkoch práce s dobrovoľníkmi a to vzhľadom na aktuálne realizované  Dni aktívneho dobrovoľníctva.

Tieto verejnoprospešné aktivity sú dôkazom občianskej angažovanosti hlavne mladých, ale aj prepojenosti lokálnej pomoci s globálnym problémom napr. pri ochrane životného prostredia či starnutí populácie – pomoci seniorom. Prítomných sme informovali o možnostiach aktivizácie mladých ľudí cez program dobrovoľníckej služby v zahraničí. Akcentovali sme prínos know-how zo zahraničia a na príklady svojej dobre praxe reagovali konkrétne organizácie.

Prítomným zástupcom MVO sme predstavili existujúcu Správu a mládeži a odporúčali využívať jej závery pri plánovaní práce s mladými dobrovoľníkmi, čo účastníci stretnutia ocenili. Správu o mládeži nájdete aj v prílohe pod týmto textom.

Aktivita je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Prílohy na stiahnutie