Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?

Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?

To je názov konferencie, ktorej cieľom je prezentácia príkladov dobrej praxe v oblasti dobrovoľníctva. Ak máte záujem o danú tému, môžeme sa stretnúť dňa 10. septembra 2014 v Banskej Bystrici.
Konferencia je súčasťou projektu VOLWEM podporeného zo zdrojov Európskej únie. 
Pozvánku nájdete v prílohe.