Kalendár akcií - Dobrovoľnícke ponuky

Kalendár akcií - Dobrovoľnícke ponuky

Znovu vytvárame priestor, kde môžete propagovať akcie v dostatočnom predstihu. Zároveň týmto spôsobom máte možnosť získať a zapojiť nových dobrovoľníkov do vašej činnosti. Dobrovoľnícke ponuky tak budú v dostatočnom predstihu známe verejnosti, ktorá sa Vám môže sama prihlásiť, ak pozná činnosť do ktorej sa môže zapojiť. Využite túto možnosť aj VY.  Kalendár je v prílohe a  radi ho doplníme aj o vaše ponuky.