Každý je srdečne vítaný

Každý je srdečne vítaný

Knižnica POH v Prešove spolu s PDC – o.z. pripravili ochutnávku dobrovoľníctva. Rozprávanie o podmienkach, možnostiach a bonusoch dobrovoľníctva sa uskutoční  dňa 2. marca 2020  o 14:00 hodine. Stretneme sa na Hlavnej 139 v prednáškovej miestnosti na II. poschodí v žltej budove knižnice. Prednášať a diskutovať s vami bude Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra - o.z.

Tešíme sa na vás, vstup je voľný.