KEŠEŇOVKA - súťaž pre dobrovoľníkov

KEŠEŇOVKA - súťaž pre dobrovoľníkov

Každý (bez rozdielu veku), kto navštívi a pomôže počas DAD v organizáciách, ktoré dobrovoľníkov potrebuju, môže získať zaujímavé ceny. Napr. vyhliadkový let, jazdu na koni, pobyt v solnej jaskyni. Podmienky súťaže nájdete v prílohe. V sekcii dobrovoľník nájdete mapku, ktorá vám ukáže (vrátane súradnic), kde sa ponuky organizácií a organizácie nachádzajú:  http://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitosti-dobrovolnictva.  Zoznam všetkých dobrovoľníckych ponúk nájdete aj v aktualitách v prílohy : Ponuky DAD

Ako už názov súťaže napovedá, podmienkou je :  mať vo vrecku zošit/papier, kde vám organizácia potvrdí vašu účasť.  Vy k tomu propojíte fotky s logom súťaže a to tam, kde ho nájdete. Kto získa najviac pečiatok, ale aj pomôže a pošle potvrdenia spolu s fotkou na email: pdcoz11@gmail.com; vojtašekova@gmail.com,  dostáva sa do finále. Termín: do 7.10.2016 O výsledkoch a výhercoch sa dozviete na konferencii, ktorá sa uskutoční dňa 13. októbra 2016.