Kniha, puto priateľstva medzi generáciami

Kniha, puto priateľstva medzi generáciami

ZpS HARMÓNIA, Prešov Cemjata, pripravilo čitateľský maratón pre svojich seniorov. Realizovať sa bude dňa 4. marca so začiatkom o 9.30 h.. Následne16. marca 2016 so začiatkom o 9.30 h., ale aj o 13.30 hod. Vieme, že  schopnosť ľudí čítať nahlas, nie je dlhodobá, preto pozývame Vás, dobrovoľníkov, aby ste prišli povzbudiť seniorov a prečítali im kúsok z pripravenej knihy.  Už teraz sa na vás tešia. Zároveň si vyskúšate činnosť, ktorú ste možno ešte nerobili. Neobávajte sa. Skúste to teraz, v príjemnom prostredí a pre ľudí, ktorí to ocenia. Viac informácií Vám poskytne:  

Mgr. Viera Pasterová, PhD., vedúca úseku pre odborné a iné činnosti v Zariadení pre seniorov Harmónia, Cemjata 4 - 080 01 Prešov.

Email: pasterova@zpscemjata.sk + Tel.: +421 905 547 024