Knižnica P.O.Hviezdoslava oslavuje

Knižnica P.O.Hviezdoslava oslavuje

10. ročník festivalu "Prešov číta rád" a knižničná deväťdesiatka je dôvod pre uplatnenie dobrovoľníkov. Radi uvítajú aj ďalších dobrovoľníkov pri sprevádzaní hostí, ktorými sú: Adela Banášová, Zuzana Cigánová, Antónia Mačingová a ďalší. Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešova aj jej pobočky budú oslovavať spolu s čitateľmi a návštevníkmi v dňoch 23. - 25.2015. Podrobný program nájdete:http://www.kniznica-poh.sk/index.php/podujatia/48-presov-cita-rad/343-10-rocnik-festivalu-a-kniznicna-devaetdesiatka-oslavujte-s-nami