Konferencia IDEM DO TOHO

Konferencia IDEM DO TOHO

V dňoch 7. a 8. marca 2018 sa konala mládežnícka konferencia „Idem do toho“, ktorú zorganizovali a zúčastnili sa jej študenti Obchodnej akadémie v Humennom, zároveň členovia DO Fénix Hlavnou témou tejto akcie bolo dobrovoľníctvo. "Nadšenie otvára dvere" bola téma, ktorú predstavila vo štvrtok dopoludnia v budove Obchodnej akadémie v Humennom pani  Bc Juliana Hajduková z Prešovského dobrovoľníckeho centra. Účastníkom konferencie poskytla základné informácie o dobrovoľníctve, kto je dobrovoľníkom podľa legislatívy SR, spresnila prínisy dobrovoľníctva pre mladého človeka, jeho osobný i profesný rast. V prezentácii predstavila konkrétne dobrovoľnícke aktivity a vyzvala mladých ľudí, aby sa zapojili. 

Pani Hajdukovú vystriedala p. Mgr. Jana Copková, ktorá je koordinátorkou dobrovoľníckych aktivít v Nemocnici A. Leňa v Humennom v rámci projektu „Krajší deň“, čo bolo prijaté s pochopením.  Mládežnícka konferencia sa v piatok popoludní skončila, ale pre mnohých mladých ľudí je to len začiatok niečoho veľkého.

http://www.do-fenix.sk/2019/03/konferencia-idem-do-toho-v-humennom/