Krajší deň

Krajší deň

Ponúkame dobrovoľnícku príležitosť v dobrovoľníckom centre Krajší deň v nemocnici vo Svidníku pre ľudí vo veku 17rokov +, ktorí sú empatickí a pozitívne naladení s ochotou navštevovať chorých. Dobrovoľníci sa na detskom oddelení a doliečovacom a geriatrickom oddelení a to aspoň raz v týždni v trvaní dve hodiny. Náplňou činnosti dobrovoľníka je napr. tichá spoločnosť pri lôžku pacienta, rozhovory s pacientami, čítanie kníh alebo dennej tlače, hranie spoločenských hier, sprevádzanie pacientov do bufetu, spoločné sledovanieTV alebo počúvanie hudby, tvorivá činnosť s pacientami, estetizácia priestorov oddelení, či iná aktivita, ktorá je vhodná pre našich pacientov.

Aktivity a ich rozsah sa prispôsobujú zdravotnému stavu, možnostiam, veku a záujmom pacientov. Realizujú sa po konzultácii so službukonajúcim personálom na oddelení a koordinátorkou. Podrobnosti nájdeš aj v priloženom letáku.

Dobrovoľníkom ponúkame priestor na sebarealizáciu a možnosť pracovať aj na svojom raste v príjemnom kolektíve zdravotníkov. Sme naklonení nápadom dobrovoľníkov a po vzájomnej konzultácii a dohode radi podporíme nimi navrhnuté aktivity pre pacientov. Zabezpečujeme pre dobrovoľníkov potrebný materiál a pomôcky. Každý dobrovoľník dostane, na celú dobu dobrovoľníčenia u nás, pekné tričko s menovkou vďaka ktorému bude nielen rozpoznateľný ale aj neprehliadnuteľný. Pre dobrovoľníkov sme plne zariadili centrum, v ktorom sa môžu stretávať, odložiť si osobné veci, rozprávať sa s koordinátorkou a nájdu tu všetky pomôcky určené pre ich dobrovoľníčenie.

 Vítaní sú aj jednorázoví dobrovoľníci, ktorí majú záujem navštíviť našich pacientov jednorázovo s pripraveným programom/aktivitou, napr. pri príležitosti významných sviatkov. Nevyhnutná je však konzultácia vopred a dohodnutie podmienok spolupráce. 

 Miesto: Nemocnica arm.generála L.Svobodu, Svidník, a.s., MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

 Kontakt na koordinátorku: Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.,;  mobil 0917 408 684, e-mail ivana.vojtasekova@svetzdravia.com