Krajské oceňovanie dobrovoľníkov 2019

Krajské oceňovanie dobrovoľníkov 2019

Poznáte niekoho s dobrým srdcom ? Alebo poznáte niekoho, kto je príkladom pre iných ? Napíšte nám o ňom ! 

Môže ísť o jednotlivca – dobrovoľníka, alebo skupinu dobrovoľníkov. Ďalšou kategóriou je koordinátor/dobrovoľník, alebo organizácia ktorá to s dobrovoľníkmi vie. Ďalšou kategóriou je ale aj firma podporujúca dobrovoľníctvo cez firemné dobrovoľníctva.

„Krajské Srdce na dlani 2019“ je tradíciou, ktorá štartuje svoj 18. ročník. Ide o najstaršie oceňovanie dobrovoľníkov na Slovensku. Pomôžte nám hľadať a nájsť tých naj. 

Nominácie očakávame do 19. novembra 2019 (utorok) do 16:00 hodine.

Konzultácie poskytneBc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC, o.z.:  0908/217080; pdcoz11@gmail.com

Nominácie je možné posielať elektronicky na pdcoz11@gmail.com alebo na adresu sídla PDC, o.z:  Prešovské dobrovoľnícke centrum, o.z., Veselá 6711/1, 080 01 Prešov; 

 Všetky dôležité informácie nájdete v štatúte. Pomôckou sú nominačné hárky. Podklady nájdete v prílohe.