Krajské oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja za rok 2013

Krajské oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja za rok 2013

Jedinečná šanca ako oceniť dobrovoľníkov – ľudí, ktorí Vám pomohli, povzbudili vašich klientov, priniesli niečo nové do vašich aktivít. Neváhajte a nájdite si čas na napísanie nominácie, ktorú očakávame do 15.novembra 2013 na priloženom nominačnom hárku. Podmienky nominácie nájdete v priloženom štatúte. K propagácii môžete využiť priloženú výzvu.