Krajské oceňovanie - nová výzva

Krajské oceňovanie - nová výzva

 „Krajské Srdce na dlani 2017“ je ocenenie, ktoré organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum a túto tradíciu buduje už 15. rokov. Táto snaha smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a povzbudeniu k angažovanosti cez :

  • ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov) ktorí  dobrovoľnícku činnosť vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu, kde radíme aj jednorazový a výnimočný čin  v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života.
  • skupinu/kolektív dobrovoľníkov, ktorí pracujú kompaktne a angažujú sa v kultúre, športe, sociálnej, ekologickej, či v oblasti prevencie a komunitného rozvoja.
  • ocenenie organizácie,  ktorá dlhodobo pracuje s dobrovoľníkmi, motivuje ich k dlhodobej činnosti a vytvára im adekvátne podmienky, ale má vytvorenú pozíciu  koordinátora dobrovoľníkov. 

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách: 

a)    Vzdelávanie a osvetová činnosť

b)    Ochrana životného prostredia a environmentálna oblasť

c)    Sociálna pomoc a zdravotnícke služby

d)    Kultúra, umenie, knihovníctvo a kultúrne dedičstvo

e)    Komunitný rozvoj a občianska spolupatričnosť

 

Termín doručenia návrhov/nominácií je stabilný, do 15. novembra 2017 (streda). Podklady nájdete v prílohe.

Nominácie je možné posielať elektronicky na info@dobrovolnictvopo.sk alebo na adresu sídla PDC: 

Prešovské dobrovoľnícke centrum,  Čapajevova 9, 080 01 Prešov

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra.

Regionálne oceňovanie „Srdce na dlani“ uskutočňuje aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Nitrianske dobrovoľnícke centrum. Všetky menované centrá využívajú jednotné logo vytvorené len pre túto príležitosť, ktorého tvorcom je Ing. arch. MIROSLAV CIPÁR, slovenský výtvarník, maliar, grafik, dizajnér a ilustrátor.