Krajské "Srdce na dlani" 2021

Krajské "Srdce na dlani" 2021

„Srdce na dlani“ je ocenenie Prešovského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju.

KSnD má v Prešovskom kraji svoju dlhoročnú tradíciu, nakoľko pripravujeme už 20. ročník oceňovania dobrovoľníkov.

 • ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.,
 • ide aj o ocenenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
 • ide o ocenenie projektov, programov a podpory dobrovoľníctva,
 • ako aj o ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

Projekt Srdce na dlani je prejavom vďaky všetkým, ktorí pomáhajú. Chceme ukázať, že dobrovoľníkov/čky si vážime. Cez jednotlivé nominácie rozprávame verejnosti dobrovoľnícke príbehy nominovaných a prezentujeme komunity a organizácie, kde sa vykonáva dobrovoľnícka pomoc. Každý, kto sa rozhodne dobrovoľne pomáhať vo svojom voľnom čase v akejkoľvek dobrovoľníckej oblasti si zaslúži naše uznanie a vďaku.

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách: 

 • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Prešovskom samosprávnom kraji;
 • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí;
 • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok;
 • Dobrovoľnícka skupina;
 • Dobrovoľnícky projekt alebo program;
 • Podpora dobrovoľníctva;
 • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc;
 • Mimoriadne ocenenie.

Nominovať môže ktokoľvek od 8.10.2021 do 8.11.2021 prostredníctvom nominačného hárku.

Slávnostný galavečer je oslavou dobrovoľníctva - bude sa konať 2. decembra 2021 v PKO v Prešove.

O udelení ocenenia rozhoduje 5-členná nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií, podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia zároveň rozhoduje o posunutí nominácií na národnú úroveň, na ocenenie Dobrovoľník roka 2021- odovzdávanie ceny Srdce na dlani.