Krajské srdce na dlani - pozvánka

Krajské srdce na dlani - pozvánka

Každoročne v  predvianočnom čase, už 12 rokov, vyjadrujeme verejné uznanie dobrovoľníkom za dlhoročnú prácu či mimoriadny čin. "Krajské srdce na dlani 2013" je morálnym poďakovaním aj mladým dobrovoľníkom, ktorí sú príkladom pre svoje okolie a dokážu pozitívne ovplyvniť svojich rovesníkov alebo motivovať mladších. Všetci si zaslúžia naše uznanie. 
V roku 2013 prišlo do stanoveného termínu 13 príbehov jednotlivcov, ktorých nominovali ľudia z ich okolia. Rozhodnutie hodnotiacej komisie sa dozvieme na Vianočnom koncerte, na ktorý vás srdečne pozývame.Slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov sa uskutoční v Prešove dňa 10.12.2013 na Hlavnej ulici v čase od 16.00 hodiny. 
Pozvánku a tlačovú správu nájdete v prílohe.