Leto končí, DOBROVOĽNÍCTVO ZAČÍNA

Leto končí, DOBROVOĽNÍCTVO ZAČÍNA

Viac ako 30 organizácií potrebuje pomôcť, alebo osloviť klientov a získať nových podporovateľov. Ponúkajú viac ako 40 príležitostí/ponúk, kde sa nadšenci môžu pridať. Ponuka je ozaj pestrá. Viac ako dobrý pocit je vaša podaná ruka a čas. Sú to najcennejšie komodity, ktoré môžete poskytnúť iba VY. PRIDAJTE SA k stovkám dobrovoľníkov, ktorí už pomáhali a nebolo ich málo.

Takmer 8.500 dobrovoľníkov  prišlo pomáhať  mimovládnym organizáciám, školám a iným subjektom počas 11-tich ročníkov Dní aktívneho dobrovoľníctva (ďalej DAD) a odpracovali tam 30.737 hodín.  DAD sú  tradičnou aktivitou Prešovského dobrovoľníckeho centra, o.z., ktoré ponúkajú možnosť vyskúšať si dobrovoľníctvo na vlastnej koži.

Hľadaj na stránke : https://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitosti-dobrovolnictva

Na mapke nájdeš ručičky, ktoré znázorňujú lokalizáciu ponuky danej organizácie. Na modrej ručičke je číslo v prípade, ak je ponúk na jednom mieste viac. Klikni na modrú a vygenerujú sa všetky možnosti. Kliknutím na bielu ručičku sa objaví text – ponuka pre dobrovoľníkov aj s kontaktom na koordinátora danej akcie. Tomu sa ohlás/ohláste, hlavne, ak prídete ako skupina.

Skúsenosť je najlepšou knihou pre život. Využi túto možnosť a získaš novú  skúsenosť počas Týždňa dobrovoľníctva.  V Prešovskom kraji, rovnako ako na celom Slovensku, sa Týždeň dobrovoľníctva uskutoční v čase od 16. – 22. septembra 2019.