ĽUDIA S VEĽKÝM SRDCOM

ĽUDIA S VEĽKÝM SRDCOM

Žijú medzi nami, nevyčnievajú z radu a predsa sú výnimoční. Iní než väčšina. To, že svoju energiu a čas dávajú niekomu inému, neberú ako obetu. Tvrdia, že dobrovoľníctvo je obojsmerný dar. Majú zo svojej činnosti radosť a je jedno, či sa aktivizujú v oblasti životného prostredia, v kultúre, vzdelávaní, v sociálnej oblasti alebo v zdravotníckych službách. Všade robia radosť sebe aj iným a obohacujú komunitu, ktorej sú aktívnou súčasťou. Jednoducho sú motivátormi. Platí to pre jednotlivcov, skupiny,  organizácie, či školy. Týchto výnimočných ľudí stojí za to spoznať a my vám ich radi predstavíme.

Členovia hodnotiacej komisie (HK) v roku 2020 posudzovali 21 príbehov aj keď spolu prišlo 24 nominácií, nie všetky splnili požadované podmienky. Prirodzene, najviac nominácií prišlo v skupine jednotlivcov, ale aj ostatné kategórie mali vyvážené zastúpenie. Rok 2020 priniesol novinky aj v počte kategórií, ktorých bolo 7, pričom kategória dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí nemala svoje zastúpenie v nomináciách.  Novinkou bolo prijímanie nominácií cez google formulár, formou dotazníka, čo uľahčilo nominujúcim prácu. Prišli aj nominácie zaslané emailom, ktoré boli výstižnejšie a spracované s vyššou výpovednou hodnotou.

Všetkým, ktorí napísali, vyjadrujeme svoje poďakovanie za čas strávený nad nomináciou, ktorá dala do pozornosti „obyčajných ľudí“ a posunula ich do skupiny TOP dobrovoľníkov/dobrovoľníčok Prešovského kraja. Za 19 ročníkov sa tak skupina tohtoročných 11-tich ocenených ocitla v pomyselnej sieni slávy, medzi 130 úžasnými ľuďmi rozvíjajúcimi Prešovský kraj.

Vzhľadom na obmedzenia spojené s pandemickou situáciou na Slovensku, sme odovzdávanie ocenení naplánovali ako jednorazovú kultúrnu akciu, ktorá sa uskutoční dňa 9. decembra 2020. Fotografie z podujatia vám jej priebeh sprostredkujú, až po ukončení.