LADÍME SPOLU

LADÍME SPOLU

V roku 2008 sme  založili Prešovské dobrovoľnícke centrum reflektujúc na potreby lokálnej komunity s cieľom výrazne posilniť potenciál aktívnych občanov. Konanie dobra v prospech mesta, kde občania žijú, ale aj pomoc rôznym cieľovým skupinám sa nám javila ako žiadaná aktivita. Po 10-tich rokoch činnosti vidíme, že dobrovoľníctvo má pozitívny vplyv na lokálny rozvoj, pomáha formovať mladých ľudí, posilňuje spolupatričnosť s inými skupinami občanov a formuje aj samotných darcov.

10 rokov formujeme lokálne prostredie, motivujeme k angažovanosti, spolupracujeme s organizáciami rôzneho zameranie a samosprávou.  PRIAJTE SA K NÁM ako súčasť nášho dobrovoľníckeho tímu.  Otvorte svoje srdce, podajte svoje ruky a schopnosti k tým, ktorí na vás čakajú. Spolu to vyladíme !