Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - pozvánka na tréning

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - pozvánka na tréning

Bratislavské dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií s podporou Nadácie Orange Vás pozýva na Akreditovaný tréning - Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Termín:  12. – 14. december 2013
Prihláste sa vyplnením online formulára najneskôr do 5.12.2013.

Viac informácií nájdete v prílohe.