Manažment mladých znevýhodnených dobrovoľníkov

Manažment mladých znevýhodnených dobrovoľníkov

Tento medzinárodný tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách,ktorí koordinujú dobrovoľníkov minimálne po dobu jedného roka. Tréning je súčasťou medzinárodného projektu CIVCIL, ktorýje podporenýprogramom Európskej Únie Erasmus+.  Tréning je poskytnutý zdarma a realizovať sa bude 10. marca 216 v Bratislave. Organizuje ho Platforma DCO. Viac informácií nájdete v prílohe.