Materiály k Dňom AD na stiahnutie

Materiály k Dňom AD na stiahnutie

Ak ste sa, ako organizácia, zapojili do Dni aktívneho dobrovoľníctva- DAD, Vám sú určené materiály, ktoré nájdete v prílohe. Prezenčnú listinu, ktorá je dôležitou súťasťou dokumentáciu vašej akcie je dôležité doplniť o dátum, miesto konania a názov akcie. Následne ju vytlačiť a dať podpísať všetkým účastníkom.

Zároveň Vás informuje, že hodnotiace stretnutie realizátorov DAD sa uskutoční dňa 13. októbra 2016 v Prešove so začiatkom o 10:00 hod. Stretneme sa v reštaurácii SORAYA, Levočská 2 - budova Vzorodevu. http://restauraciasoraya.sk/kontaktne-informacie/