Medzinárodný deň dobrovoľníctva

Medzinárodný deň dobrovoľníctva

Medzinárodný deň dobrovoľníctva – MDD (5. december) sa každoročne oslavuje, aby pripomenul nezištnú pomoc ľudí po celom svete. Vyhlásila ho OSN a táto myšlienka sa tak ujala, že v roku 2011 sa stal Európskym rokom dobrovoľníctva, čím sa ešte viac táto myšlienka posilnila aj na Slovensku.

"Dobrovoľníci nie sú platení – nie preto, že sú bezcenní, ale preto, že sú k nezaplateniu."

Práve MDD nás motivoval naštartovať ocenenie ľudí, ktorí nabrali odvahu a konajú dobro nežištne.  Teda preto, že to niekto potrebuje a im toto konanie spôsobuje radosť. Prvým laureátom bol pán Štefan Kruško z Prešova, predseda Združenia reoptantov, ktorý v roku 2001 získal aj národnú cenu TOP dobrovoľník roka 2001.  Prvá skupina ocenených v Prešovskom kraji (r. 2002) bola pomerne silná. Oceneným kolektívom boli členovia Tatranskej horskej služby - dobrovoľný zbor, ktorí poskytujú neoceniteľné služby aj dnes. Nechcem a nemôžem vymenovať všetkých 331 príbehov, ktoré  sme čítali za 19 ročníkov KSnD a z ktorých si ocenenie Krajské Srdce na dlani prevzalo 130 nominovaných vrátane tých, za rok 2020.  V roku 2020, tak ako vždy, sme vyzdvihovali odhodlanie ľudí, ktorí za svoje prínosné aktivity vo svojej domácej komunite nedostávajú plácu. Výnimkou zo zákona č.  406/2011 Zb. je kategória koordinátorka/koordinátor dobrovoľníckych služieb.


Preto sa chcem pri tejto príležitosti poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali v roku 2020 zmierniť dôsledky pandémie tým, že šili rúška a distribuovali ich, ale aj roznášali potraviny, lieky a pod. Bolo ich viac ako 70 len v meste Prešov.  Poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa zapojili do výzvy písania listov (150 )pre seniorov, alebo pozitívne prijali výzvu „Nadýchni sa a...“ vyzbieraj odpad počas prechádzky v prírode. Ďalší sa aktívne zapojili do Týždňa dobrovoľníctva, kde bolo zapojených 1570 občanov z toho bolo 651 nových dobrovoľníkov.  ĎAKUJEM všetkým dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom vstúpili do života PDC – o.z. a naštartovali, alebo pokračujú na svojej ceste konania dobra.   

 
Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC – o.z.