Medializácia a dokumentácia projektovej práce

Medializácia a dokumentácia projektovej práce

Je názov školenia, ktoré je určené mimovládnym organizáciám, školám, neformálnym skupinám a ľuďom, ktorí zabezpečujú finalizáciu projektov. Pôjde o tréning zameraný na zdieľanie praktických skúsenosti a predstavenie pravidiel prezentácie organizácie aj cez písanie tlačovej správy. Samostatným blokom bude fotodokumentácia. Odporúčame doniesť si svoj počítač, prípadne aj fotoaparát, s ktorým zvyknete pracovať. Podrobnejšie informácie nájdete v ponuke, ktorá je v prílohe.

Školenie sa bude konať 19.10.2017 v priestoroch PDC,o.z. na Čapajevovej 9 v Prešove. Cena je 7€ pre členské organizácie, 10€ pre nečlenské.

PRIHLÁSIŤ SA je možné cez link https://goo.gl/09ujxT

Termín prihlásenia :   do 16. októbra 2017 (pondelok) vrátane.

Ak máte k školeniu otázky, kontaktovať nás môžete na info@dobrovolnictvopo.sk alebo telefonicky 0907 125 177.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.