Medzinárodná konferencia v Bratislave

Medzinárodná konferencia v Bratislave

Cieľom konferencie je výmena skúseností o benefitoch a prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva na strane dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií. Zameriame sa aj na kompetencie získané z dobrovoľníctva a nástroje, ako tieto kompetencie merať a uznávať. Na medzinárodnú konferenciu "Kompetentní v dobrovoľníctve, kompetentní v živote" pozýva Platforma DCaO. Konať sa bude dňa 9.2.2017 v BratislaveAustria Trend Hotel, Bratislava.  Konferencia je určená pre koordinátorov/-ky dobrovoľníkov, pracovníkov/-čky v mimovládnych a verejných organizáciách,  dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ale aj zamestnávateľov a ľudí pracujúcich pre štátnu a verejnú správu. Program a prihlášku nájdete na linke: http://www.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-242/Konferencia-Kompetentni-v-dobrovolnictve--kompetentni-v-zivote-.html

S pozdravom

Alžbeta Frimmerová, prezidentka - 0904 368 693

 Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, o.z.

frimmerova@dobrovolnickecentra.skwww.dobrovolnickecentra.sk