Minimálna mzda sa od roku 2015 sa zvýšila

Minimálna mzda sa od roku 2015 sa zvýšila

Výška minimálnej mzdy bola od roku 2015 zvýšená o 7,95%, čo v nominálnej hodnote predstavuje sumu 28 €. Výška minimálnej muzdy sa tiež líši od náročnosti práce, takže sa pohybuje od sumy 380 - 608 €. Viac v priloženom článku.