Motivácia dobrovoľníkov a základy práce s Canvou - jún bol u nás plný vzdelávania

Motivácia dobrovoľníkov a základy práce s Canvou - jún bol u nás plný vzdelávania

Šiesty mesiac roku 2022 sa u nás niesol okrem iného aj v znamení vzdelávania. Podarilo sa nám zrealizovať dva online workshopy predovšetkým pre koordinátorov dobrovoľníkov, no aj zástupcov organizácií úzko prepojených s dobrovoľníctvom ako takým.

ws-vrabe-cover-original

Workshop - Ako motivovať a udržať si dobrovoľníkov a dobrovoľníčky

Prvý workshop zameraný na prácu s dobrovoľníkmi sa konal v stredu 8. júna. Viedol ho psychológ, kouč a koordinátor programu Tvoj Buddy - Mgr. Martin Vrábeľ .

Na začiatku workshopu sme si stanovili niekoľko otázok, na ktoré sme následne spoločne hľadali odpovede - Čo motivuje ľudí pre zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít? Ako pracovať s ich motiváciou? Ako ich vyberať a starať sa o nich tak, aby boli aktívni dlhodobo?

ws-vrabel-screen-original

Podarilo sa nám nájsť odpovede, ktoré sme hľadali? Áno! Výsledkom aktívnej diskusie bolo zdieľanie know-how medzi účastníkmi , ktoré nás všetkých môže posunúť v práci s dobrovoľníkmi. Vyberáme pre vás zopár užitočných poznatkov:

  • starostlivosť o našich dobrovoľníkov je nevyhnutná
  • budovať v dobrovoľníkovi pocit spolupatričnosti a komunity
  • dôležitým aspektom je aj systematické vzdelávanie dobrovoľníkov

Workshop bol bezplatný, Tento vzdelávací projekt podporil Nadačný fond PricewaterhouseCoopers v Nadácii Pontis. Podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

ws-canva-cover-original

Workshop - Canva pre začiatočníkov

Druhý workshop bol zameraný na prácu s grafickým nástrojom Canva . Uskutočnil sa v pondelok 13. júna a viedla ho Mgr. Petra Kováčová - dlhoročná skúsená používateľka tohto nástroja, ktorá ho aktívne využíva pri svojej práci pre rôzne organizácie či vlastné vzdelávacie kurzy a aktivity.

canvascreen2-original

V prvej časti workshopu sa Petra venovala teórii - nevyhnutným základom dizajnu. Neskôr sme prešli do praktickej časti , kde sme sa oboznámili so všetkými potrebnými funkciami a možnosťami Canvy. Účastníci si práve nadobudnuté vedomosti mohli hneď vyskúšať v praxi za trpezlivého dohľadu lektorky. Okrem plagátov pre vlastné aktivity sme sa venovali aj tvorbe grafiky pre príspevok na sociálne siete . V závere nemohla chýbať malá prehliadka dizajnov, ktoré boli vytvorené v Canve - inšpirácia, že v tomto šikovnom online nástroji sa dá vytvoriť naozaj kadečo.

Workshop bol bezplatný, Tento vzdelávací projekt podporil Nadačný fond PricewaterhouseCoopers v Nadácii Pontis. Podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré pre vás chystáme!

logo_pontis_sk_full1000px-original