Možnosť bezplatnej právnej pomoci pre neziskové organizácie

Možnosť bezplatnej právnej pomoci pre neziskové organizácie

Ponúkame Vám informácie o možnosti uchádzať sa o bezplatné právne služby, ktoré poskytujú advokáti (70) prostredníctvom programu Pro Bono. Do programu Advokáti Pro Bono sa môžu zapojiť len neziskové organizácie, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v podmienkach programu. Do programu sa môžete prihlásiť elektronicky, zaslaním vyplnenej žiadosti (v prílohe tohto e-mailu).  Viac informácií o programe a podmienky sprostredkovania pro bono právnej pomoci nájdete tu: http://www.darca.sk/articles/view/72.