Možnosť zúčastniť sa mobility v rámci vlastnej domovskej krajiny

Možnosť zúčastniť sa mobility v rámci vlastnej domovskej krajiny

Bratislavské dobrovoľnícke centrum(BDC) ponúka možnosť dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí by sa radi zapojili do mobility v rámci svojej krajiny, ale nemajú možnosť vycestovať do zahraničia.

Projekt prebieha priamo v BDC.

Dobrovoľníkovi ponúkajú vedenie a vzdelávanie sa v tejto oblasti,
možnosť spolupráce na skvelých projektoch a možnosť zoznámiť sa s prácou
tretieho sektora, dozvedieť sa viac o téme dobrovoľníctva a manažmente
dobrovoľníkov z úplne iného uhla pohľadu.
Zároveň v rámci projektov Europského zboru solidarity je okrem finančnej podpory zabezpečia aj
plnohodnotný mentoring, vedenie a rozvoj v priebehu celého projektu.

 

Je to skvelá príležitosť pre mladých ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať v oblasti dobrovoľníctva, nadviazať nové kontakty a získať nové skúsenosti.

 

Záujemcovia nájdu ďalšie informácie a zároveň sa môžu hlásiť tu:

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/27786_en