Nadácia Poštovej Banky

Nadácia Poštovej Banky

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY vás pozýva zapojiť sa do tretieho kola grantového programu Nápad pre 3 generácie.
Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.
NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY poskytne finančné prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolu podieľať 3 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné. Viac informácií nájdete v prílohe.

Termín realizácie:  do 31. augusta 2018

Termín predkladania žiadostí: 7. novembra 2017