Národné oceňovanie

Národné oceňovanie

Po prvýkrát sa odovzdajú ceny Srdce na dlani 2020 aj ako národné oceňovanie pod názvom Dobrovoľník roka.

Dobrovoľnícke centrá na krajskej a CARDO na celoslovenskej úrovni oceňujú výnimočné projekty a výnimočných ľudí, ktorí veľkú časť svojho voľného času venujú rozvoju komunít, ochrane životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia a vzdelávaniu v mnohých ďalších oblastiach. „To všetko robia bez nároku na akýkoľvek honorár. Robia to zo srdca. Treba pritom zdôrazniť, že neraz aj zdanlivo malé činy či kroky vo výsledku znamenajú veľkú vec a určite menia našu spoločnosť k lepšiemu,“ hovorí Zuzana Vinklerová, výkonná riaditeľka slovenského Národného dobrovoľníckeho centra - CARDO.

Tento rok bolo na ocenenie Srdce na dlani naprieč Slovenskom nominovaných 287 dobrovoľníkov a projektov. Základné oceňovanie sa deje na úrovni krajov. Krajské hodnotiace komisie ocenili najsilnejšie príbehy dobra a zároveň posunuli 60 nominácií na celoslovenské ocenenie Dobrovoľník roka, ktoré organizuje CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a nad cenou Dobrovoľník roka 2020 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Mená všetkých ocenených na celoslovenskej úrovni sa dozviete už vo štvrtok 11. marca. Oceňovanie môžete sledovať on-line cez živý stream na Facebook stránke dobrovolnictvo.sk.

Slávnostné podujatie Dobrovoľník roka 2020 sa uskutoční už vo štvrtok 11. marca 2021 o 18. hodine. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu prebehne slávnostný večer online. Sledovať ho tak bude môcť každý prostredníctvom streamu na Facebooku.

Záštitu nad podujatím prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Ivan Korčok. Organizátorom podujatia je CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami zastúpenými Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. 

Krajské kolá projektu Srdce na dlani by nebolo možné realizovať bez podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom dotácie, ktorú administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.