Národný týždeň charít

Národný týždeň charít

V nedeľu (10.06.2018) sa začína Národný týždeň charity. Táto akcia má ambíciu priblížiť širokej verejnosti prácu Slovenskej katolíckej charity a tiež chce motivovať ľudí, aby neboli ľahostajní k biede a chudobe, ktorá je prítomná v spoločnosti.  Chceme búrať akési mýty, že charita je len o zbierke šatstva alebo polievkach pre bezdomovcov. Rovnako iniciatívou chceme pozvať ľudí do dialógu o našom spektre sociálnych, zdravotníckych a ďalších služieb, ktoré sú doplnené o nezanedbateľný duchovný rozmer, “ pripomína Peter Valiček, riaditeľ GKCH v Prešove.

Pondelok je venovaný téme „Na ulici“. Práve bezdomovectvo a pomoc ľuďom bez prístrešia sú oblasti, ktorej sa v meste Prešov venuje GKCH od svojho začiatku. Počas tohto dňa si na chvíľu okúsia byť v koži distributéra pouličného mesačníka Cesta aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, zástupca riaditeľa úradu PSK Fabián Novotný a hovorca Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Ľubomír Petrík. Súčasne počas dňa budú naši klienti, ľudia bez domova, spoločne s dobrovoľníkmi upratovať ulicu Pod Táborom. Deň ukončia besedou v literárnej kaviarni Viola s otcom Petrom Gombitom, kňazom a zakladateľom organizácie Oáza-nádej pre nový život v Bernátovciach, Denisou Považanovou, šéfredaktorkou mesačníka Cesta a známym abstinentom a distributérom časopisu Tónom Michalíkom. Hudobným hosťom besedy je košická gospelová speváčka Dominika Gurbaľová.

Informácií o tom aký je program ďalších dní nájdete na portály www.gkcharita-po.sk a na www.facebook.com/greckokatolickacharitapresov/

V týždni od 10. júna – 16. júna 2018 bude možné vo vyše 20-tich mestách na Slovensku spoznať a stretnúť sa s tými, ktorí denne dávajú svoj čas a talenty pre pomoc núdznym. Konkrétne aktivity v jednotlivých mestách je možné nájsť na stránke Charity.