Neformálne vzdelávanie

Neformálne vzdelávanie

Poslední dni formálneho vzdelávania na Súkromnom Gymnáziu DSA boli zamerané na DOBROVOĽNÍCTVO.

Túto tému prišla dňa 25.06.2019 predstaviť 33 študentom Bc. Juliana Hajduková z Prešovského dobrovoľníckeho centra – občianske združenie so sídlom v Prešove.  Neformálnym spôsobom hovorila a diskutovala o tom, že ešte stále u nás pretrváva obraz, že ide len o prácu zadarmo. Je to skôr činnosť bez nároku na honorár. Teda mzda, ktorá je podkladom pre výpočet dôchodku. Upozornila na Zákon o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z.z.  Zároveň upozornila na prínosy dobrovoľníctva ako je ekonomický kapitál, sociálny a ľudský kapitál, kultúrny kapitál.  So študentmi hovorili o tom, prečo sa stať dobrovoľníkom. Ponúkla im možnosť zapojiť sa v mesiaci september do Dni aktívneho dobrovoľníctva v čase od 16. – 22 septembra 2019, prípadne realizovať vlastný projekt.