Nominácie boli ukončené.

Nominácie boli ukončené.

Nominácie na krajské ocenenie „ Srdca na dlani 2020“ bolo ukončené.

Po prvýkrát vo všetkých krajoch Slovenska prebehlo prijímanie nominácií na ocenenia dobrovoľníkov a dobrovoľníckych projektov Srdce na dlani.

V nasledujúcich dňoch a týždňoch prebehne v každom z ôsmich krajov hodnotenie nominácií komisiami, ktoré rozhodnú o ocenených krajskou cenou a zároveň o nomináciách na národnú cenu Dobrovoľník roka 2020 - Oceňovanie cenou Srdce na dlani. 

V Prešovskom kraji bude hodnotenie prebiehať dňa 26. novembra 2020.                       

Najviac nominovaných prišlo ako tradične v kategórií jednotlivcov, ale nominácie prišli aj na ďalšie kategórie aj keď v menšom počte. Nominácie prišli aj na koordinátorov, skupinu dobrovoľníkov, dobrovoľnícke projekty/programy. V kategórií podpora išlo o nominácie na školy, organizácie, či firmy.

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a napísali o tých, ktorých poznajú a cenia si ich solidaritu, systematickú pomoc v prospech svojej komunity, životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania.

Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov (5. december) a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov (5. november ).