Nový splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti

Nový splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 5.11.2014 vymenovala Martina Giertla za nového splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Martin Giertl preberá funkciu po Filipovi Vagačovi, ktorý po dva a pol ročnom pôsobení ako splnomocnenec rezignoval z funkcie na konferencii mimovládnych neziskových organizácií v októbri 2013. Na menovaní Martina Giertla sa zhodli čelní predstavitelia mimovládneho sektora s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom. Do funkcie nastupuje 15. novembra 2014.

Gratulujeme. Zároveň prajeme veľa síl a elánu do ďalšej práce.

Zdroj: http://www.tretisektor.gov.sk/novy-splnomocnenec-vlady-sr-pre-rozvoj-obcianskej-spolocnosti/