Ocenenie za rok 2016

Ocenenie za rok 2016

Víťazmi druhého ročníka ocenenia Komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom sa stali :  mesto Prešov a mesto Banská Bystrica – mestská časť Fončorda. Ocenenie za rok 2016 získalo mesto Prešov za spoluprácu zo sieťou SYNAPSIA, ktorá sa venuje posilneniu pomoci deťom v kríze.  Tieto informácie boli poskytnuté na tlačovke, ktorá sa uskutočnila dňa 25.05.2017 na MsÚ v Prešove za účasti zástupcov Synapsie (zakladajúcich a súčasných), ktorej súčasťou je aj Prešovské dobrovoľnícke centrum. 

Projekt „Komunity priateľské k deťom“ realizuje NDS spolu s partnermi a finančne ho podporila Komunitná poisťovňa, ako partner programu.  Pani Aneta Chlebničanová, programová manažérka vzdelávacích programov z Nadácie pre deti Slovenska, ocenila dlhoročnú prácu viacerých subjektov a hlavne spoluprácu s mestom. Viac tu: http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/komunity-priatelske-detom/. 

Ocenení získali okrem hrdého titulu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2016 aj finančnú odmenu v hodnote 3 000 € , ktorý bude spravovať Relevant, n.o., ktorá v tomto roku akministruje danú sieť.

Podpora detí a mládeže má aj v tomto duchu nesporne veľkú perspektívu, je vzorom a výzvou aj pre ostatných,“ povedal Milan Muška, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska. Program opäť pokračuje a s hrdosťou otvára svoj už tretí ročník, do ktorého sa môže počas roka 2017 zapojiť ktorákoľvek obec či mesto na Slovensku.

Viac tu: http://www.presov.sk/oznamy/presov-je-priatelsky-k-detom-a-mladym-ludom.html

https://presov.korzar.sme.sk/g/62968/mesto-presov-ziskalo-ocenenie?photo=2547242&ref=strm_art-20542066-gallery_62968

Reportáž RTVS je tu (v závere vysielania, 45 minúta):

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/126447#2756