Oceňme dobrovoľníkov, ktorí si to zaslúžia

Oceňme dobrovoľníkov, ktorí si to zaslúžia

Pomaly sa blíži záver roka 2020 a s ním je každoročne spojené oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja. Aj v uplynulých mesiacoch bolo veľa príležitostí ako formou dobrovoľníckej práce vyjadriť solidaritu a ľudskosť. Ešte na sklonku minulého roka sa množstvo ľudí spontánne rozhodlo pomôcť Prešovčanom po nešťastnom výbuchu bytovky a potreba dobrovoľníckej pomoci začala byť veľmi aktuálna v čase pandémie koronavírusu. Dobrovoľníctvo sa však realizuje v oveľa širšom priestore a vďaka množstvu práce, ktorú sa podarilo zrealizovať najmä s pomocou dobrovoľníkov, si viac uvedomujeme ich prínos pre jednotlivcov i celú spoločnosť.

Teraz opäť nastáva čas poukázať na tých, ktorí pomáhali realizovať dobré myšlienky, boli k dispozícii tam, kde ich ruky odviedli neoceniteľnú činnosť a vyjadriť im za to uznanie. 

Ak sa vás nasedenie, odhodlanie a práca dobrovoľníkov v ktorejkoľvek oblasti pozitívne dotkla a považujete ju za inšpiratívnu, aj vy ich môžete nominovať na ocenenie Krajské srdce na dlani 2020 do 15. novembra 2020.  Viac podrobností o podmienkach sa dozviete na stránkehttps://www.dobrovolnictvopo.sk/krajske-srdce-na-dlani-ocenovanie.

Ocenenia sa udeľujú vo viacerých kategóriách, pričom tohtoročnou  novinkou je aj postup naj dobrovoľníkov do národného oceňovania. Nominácie prijímame prostredníctvom google formulára https://forms.gle/q8koLRP2JHkV3pDWA, prípadne vyplnením wordovského dokumentu (viď príloha) a jeho poslaním aj s fotodokumentáciou na e-mail dobrovolnictvopo@gmail.com.

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Prešovskom samosprávnom kraji;
  • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí;
  • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok;
  • Dobrovoľnícka skupina
  • Dobrovoľnícky projekt alebo program;
  • Podpora dobrovoľníctva;

Mimoriadne ocenenie za daný rok - postupuje na národné oceňovanie. Na vaše otázky odoslané písomne na email: dobrovolnictvopo@gmail.com odpovieme do 10. novembra 2020.

Partneri: CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum, IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.