Oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja

Oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja

V roku 2014 budeme už trinásty raz oceňovať dobrovoľníkov/dobrovoľníčky, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju Prešovského kraja. Môžu to byť ľudia aj z iných krajov, či iných krajín, ale ich pomoc smeruje ľuďom v našom kraji. Poznáte šikovného mladého človeka, obetavú pani, či šikovného muža, ktorí by si zaslúžili našu pozornosť? Napíšte nám o nich a nomináciu pošlite do 15.11.2014. Podmienky nájdete v inovovanom Štatúte "Krajského srdca na dlani 2014" v prílohe.