Oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja

Oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja

Poznáte niekoho, kto dobrovoľne vykonáva činnosť nad rámec povinnosti ? Napíšte nám o ňom.  Prešovské dobrovoľnícke centrum a Rada mládeže Prešovského kraja, vyhlasujú výzvu na udelenie Krajské srdce na dlani 2015. Návrhy je nutné zaslať do 15. 11. 2015, ktoré môžete zaslať poštou, alebo elektronicky. Návrhy budú predmetom posúdenia a hodnotiaca komisia rozhodne o udelení ocenenia v týchto kategóriách: 

  • dobrovoľník/jednotlivec
  • výnimočný a inšpiratívny čin jednotlivca
  • skupina/kolektív pracujúci kompaktne pre jednu cieľovú skupinu
  • organizácia, ktorá dlhodobo pracuje s dobrovoľníkmi, motivuje ich a vytvára im podmienky pre ich rozvoj

Ďalšie podmienky oceňovania nájdete v Štatúte KSnD 2015 a pomôckou vám bude aj nominačný hárok. Podklady nájdete v prílohe.