Oceňujeme dobrovoľníkov Prešovského kraja

Oceňujeme dobrovoľníkov Prešovského kraja

Prešovské dobrovoľnícke centrum, ako organizátor 14. ročníka „Krajského srdca na dlani 2015“ v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja, Mestským úradom Prešov a Europedirect Prešov, pripravili slávnostný večer na ktorom ocenia dobrovoľníkov, dobrovoľnícku skupinu a organizáciu, ktorá sa výrazne zameriava na dobrovoľníkov a dokáže zabezpečiť štandardy práce v tejto oblasti.

Slávnostné oceňovanie sa uskutoční dňa 10. 12. 2015 v reštaurácií SORAYA v Prešove, kedy sa dozvieme mená TOP dobrovoľníkov, ale aj kolektívu študentov a organizácií pre ktorých je dobrovoľník základom ich činnosti.

Záštitu nad podujatím prevzala pani Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov. Záštita je vyjadrením jej podpory zmysluplnej dobrovoľníckej činnosti jednotlivcov, ako aj organizácií v meste Prešov.