Ochutnávka dobrovoľníctva

Ochutnávka dobrovoľníctva

V prvý pondelok marca 2020 sa na základe pozvania Mgr. Marty Sabolovej z odd. inojazyčnej literatúry  v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove, uskutočnilo informačné stretnutie „Ochutnávka  dobrovoľníctva“.  Tému dobrovoľníctva podrobnejšie predstavila Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC – o.z. prítomným poslucháčkam. Rozprávanie o dobrovoľníctve zaujalo 12 prítomných dám a mladých dievčat vo veku od 15 – 66 rokov, pričom 7 z nich prejavili aktívny záujem o ponúkanú dobrovoľnícku aktivitu. V diskusii vystúpila aj pani Mgr. Marta Skalková, ktorá uviedla konkrétne príklady, kedy  v knižnici využili dobrovoľníkov pri svojej práci. Knižnice P. O. H. v Prešove bola jednou z prvých organizácií v Prešove, ktorá dobrovoľníkov vo svojej práci využila a bola  s ich aktivitou veľmi spokojná. Preto je považuje za užitočné, aby aj súčasnej dobe mali  dobrovoľníci priestor a mohli pomáhať.  Podujatie sa realizovalo v rámci Týždňa knižníc, čo je národná kampaň propagácie pestrých služieb knižníc na Slovensku.