Ochutnávka dobrovoľníctva

Ochutnávka dobrovoľníctva

Prihlasovanie uzatvárame, ďakujem za váš záujem. 

Posúdite, ako vidia perspektívu angažovanosti skúsenejší lídri a to aj formou spotu. Panelová diskusia poskytne priestor aj na vaše otázky. Mládežnícka konferencia „Ochutnávka dobrovoľníctva“, ktorá sa uskutoční dňa 15. 10. 2019 v Literárnej kaviarni „Viola“ v Prešove, Tkáčska 6507/2.

Slovo dáme aj hosťom a prvou bude Ing. Andrea Turčanová, primátorka Prešova.

Pozvanie prijala aj Mgr. Soňa Štefančíková,  regionálna koordinátorka pre Prešovský kraj za Iuventu, národný inštitút mládeže Bratislava, ktorá predstaví príležitosti pre mladých

O svoje skúsenosti sa podelí  PhDr. Marta Hanečáková, PhD., riaditeľka CVČ v Starej Ľubovni, predsedníčka Asociácie CVČ SR, tútorka Mládežníckeho parlamentu v St. Ľubovni a zapálená pracovníčka práce s mládežou na národnej a medzinárodnej úrovni.

 Viac informácií nájdete v priloženej pozvánkua jej súčasťou je aj program konferencie. Z kapacitných dôvodov sa prihláste čím skôr. Svoju účasť, prosím, potvrďte na tejto adrese : info@dobrovolnictvopo.sk 

Prihlasovanie uzatvárame, ďakujem za váš záujem.