Odvážnych radi privítame

Odvážnych radi privítame

Okresný úrad Prešov hľadá  dobrovoľníkov, ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom štátom zriadenom  karanténnom zariadení.

Dobrovoľníci by mali za úlohu nasledovné činnosti:

  • registráciu občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia,
  • pomoc pri roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia  (raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú),
  • zbieranie vriec s odpadom, prípadne ďalšie činnosti, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení .

Je potrebná predovšetkým prítomnosť počas dňa.

Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonávanie jednotlivých úloh.

Dobrovoľníci budú mať zdarma poskytnuté:

  • potrebné ochranné pracovné prostriedky,
  • celodennú stravu (raňajky, obed, večera).

V súvislosti s uvedením sa na Vás obraciame  so žiadosťou o vyhlásenie tejto výzvy  vo vašej pôsobnosti a následne o zaslanie zoznamu dobrovoľníkov v rozsahu:

Meno a priezvisko a  telefónny kontakt.

V prípade , že už vediete evidenciu dobrovoľníkov poprosíme Vás o jej zaslanie.

Prosíme, svoje záujem smerujte na tieto kontakty :

martin.lesko@minv.sk  a lubomira.capova@minv.sk