Oslavujeme 5. november

Oslavujeme 5. november

Milé kolegyne a kolegovia koordinátori, 

5.november je Medzinárodným dňom koordinátorov/riek dobrovoľníkov/čok. Je tomu tak od roku 1999, kedy práve na tento deň vzdávame úctu a uznanie všetkým Vám, ktorí svoj čas venujete dobrovoľníctvu a dobrovoľníkom. Prijmite preto aj náš pozdrav a úprimne prianie pevného zdravia, radosti a šťastia. Nech ste svetlom v práci, ktorú robíte. Prajeme Vám ešte veľa úspešných pracovných rokov a spokojnosti z vykonanej práce.