Oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o PO

Oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o PO

Prešovské dobrovoľnícke centrum hľadá DOBROVOĽNÍKOV a DOBROVOĽNÍČKY každého veku DO SPRIEVODU, ktorý bude súčasťou osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove. Historické defilé sa uskutoční dňa 10. júna 2017 (v sobotu) v čase od 16:30 – 19:30 v centre mesta Prešov.  Hláste sa do 25. mája 2017

Od dobrovoľníkov a dobrovoľníčokočakávame:

-          zaslanie prihlášky cez online formulár https://goo.gl/Ykk2DN – skupina sa môže hlásiť jednou spoločnou prihláškou

-          zabezpečenie si oblečenia typického pre vybrané obdobie

-          účasť na nácviku sprievodu deň pred podujatím, t.j. 9.6.2017

zodpovedný prístup k úlohe, na ktorú sa prihlásia

Viac informácií nájdete v prílohe.  Ďalšie informácie získate na info@dobrovolnictvopo.sk alebo na tel. 0908 217 080.