OZ Barlička privíta dobrovoľníkov

OZ Barlička privíta dobrovoľníkov

Občianske združenie Barlička svoje kativity realizuje v dennom centre, chránenej dielni a v Centre voného času v Prešove, ul. Maticej slovenskej 13. Na všetkých pracoviských potrebujú a radi privítajú dobrovoľníkov Ak ťa ponuka zujala napíšle na:  volunteers@barlicka.sk,  alebo pošlite váš motivačný list do 25.2.2016. Viac informácií nájdete v prílohe.   Profil dobrovoľníka:

- nad 18. rokov, 2 hodiny týždenne k dispozícii

- aktívny, tímový, možnosť prihlásenia  sa v dvojiciach