Platforma trénuje v Košiciach

Platforma trénuje v Košiciach

V termíne 3. - 6. novembra 2015 sa bude v Košiciach, realizovať tréning - Manažment dobrovoľníkov/dobrovoľníčok. Tréning je určený organizáciám, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Špecifikum je práca so znevýhodnenými mladými ľuďmi do 30 rokov - napr. dobrovoľníci z radov nezamestnaných, či mladých z hendikepom. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.