Potrebujeme dobrovoľníkov na 4.06. 2016

Potrebujeme dobrovoľníkov na 4.06. 2016

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by nám pomohli s realizáciou jednodňového podujatia v prírode s názvom "9 klincov".
Ide o súťaž v troch kategóriách: kategória tímov - prenos zraneného, kategória nosičov - prenos záťaže, kategória turistov - vedomostný kvíz.
Dobrovoľníci by plnili tieto úlohy:
- registrácia účastníkov
- kontrola na trase
- meranie a zapisovanie časov v cieli
- pomoc pri poskytovaní občerstvenia
- usmerňovanie súťažiacich (štart - cieľ)
Počet doborovoľníkov: 10 (po dvoch pre každú pozíciu).
Dátum realizácie: 4.6.2016
Miesto realizácie: obec Miklušovce, Rozprávkový chodník škriatka Mikluša
Doba realzácie: 9:00 - 15:00
Pre dobrovoľníkov zabezpečujeme: občerstvenie, pitný režim, prepravu (alebo úhradu cestovných nákladov na základe cestovných dokladov). Kontaktná osoba: Lenka Čuchtová: 0905/169 381