Pohoda za mestom

Pohoda za mestom

Do 25.02.2015 môžete posielať žiadosti pre Ekopolis. Cieľom programu je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest. Cieľom je ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, Viac v prílohe.