Pokojné Vianočné sviatky prajeme Vám

Pokojné Vianočné sviatky prajeme Vám

Čas sa nedá zastaviť, vrátiť ani kúpiť. Uberá nám zo života, ale aj z príležitosti. Sú však ľudia, ktorí nemrhajú svojim časom a venujú ho aj iným,  neznámym ľuďom. My takýchto ľudí poznáme a ďakujeme im. 

Ďakujem vám všetkým, ktorí ste venovali svoj čas a stali ste sa súčasťou našich aktivít.  

Prajeme vám, aby ste prežili krásne a pokojné Vianočné sviatky.  Nový rok 2021 prežite v radosti, dobrom zdraví a dostatkom nadšenia pre prácu ktorú robíte.