Ponuka pomoci pre vašich blízkych

Ponuka pomoci pre vašich blízkych

Mesto Prešov v spolupráci s PDC ponúka pomoc:
Ak vo svojom okolí poznáte osamelého seniora, ktorý potrebuje pomôcť s následujúcim:
 nákupy a donáška potravín, liekov, rozvoz rúšok
         - kontakt: maria.hrehova@presov.sk alebo zuzana.gulasova@presov.sk
 donáška obedov (pre seniorov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Prešov - v spolupráci so SČK ÚS)
         - kontakt: 0948 661 668, 0903 558 937 - objednáva sa deň vopred, alebo najneskôr v ten istý deň do 7:30 hod.
 nevyhnutná domáca ošetrovateľská starostlivosť (ADOS)
         - kontakt: 0948 665 662.
- kontakt na Referát o zdravotne postihnutých a seniorov, 051/3100 529

Gréckokaotlícka charita ponúka pomoc:
 Pomoc s nákupom potravín, liekov, alebo s inou núdzou v rámci mesta Prešov
        - kontakt: Mária Rajňáková, 0910 842 034
Ponuka duchovného rozhovoru
        -  kontakt: duchovný správca GKCH, o. Vasila Kormaníka, 0910 852 037 v pondelok, stredu, piatok v čase 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00 
 Ponuka rozhovoru so psychologičkou, ak máte obavy, strach
        - kontakt: p. Mgr. Julianu Šimovú, 0910 768 751 v stredy a piatky od 16:00 do 18:00 hod.

Centrum včasnej intervencie Prešov ponúka pomoc:
 Ponuka rozhovoru na Linke dôvery, 0919031421 v čase 13:00 - 16:30